22 april 2009

E.ON planerar för nytt kärnkraftverk i Oskarshamn
I dagens nummer av Oskarshamnstidningen http://www.barometern.se/nyheter/oskarshamn/eon-planerar-for-nytt-karnkraftverk(1283005).gm kan ni läsa om att E.ON planerar för nytt större kärnkraftverk i Oskarshamn för att ersätta den äldsta reaktorn Oskarshamn 1 när den pensioneras mellan 2025 och 2030.

Detta blir möjligt efter den nya energipolitik regeringen presenterat under våren 2009. Det är starkt av Maud Olofsson att bryta ett mer än trettioårigt trauma, som skapades av Torbjörn Fälldin inför valet 1976. Energipropositionen föreslår att man skall kunna bygga nya kärnkraftverk som skall ersätta gamla som tas ur drift. Jag utvecklade dessa frågor ytterligare i min blogg den 6 februari 2009.

E.ONs ambitioner är mycket bra för Oskarshamn och Sverige. Det tryggar elförsörjningen till industrin i Sverige och kan dessutom hjälpa till att snabbare minska ner fossilkraftförbränningen i våra grannländer Danmark, Tyskland och Polen.


Inga kommentarer: