18 september 2006

En historisk valseger!


Bilden visar valresultatet i Sotenäs kommun.


Årets val blev en historisk valseger för Moderaterna med alliansbröder både på riksnivå och kommunnivå i Sotenäs kommun. Efter en mycket väl genomförd valkampanj lyckades vi bryta den mångåriga maktdominansen från Socialdemokrater och Centern i ledningen av Sotenäs kommun. Segern framgår med all tydlighet på bilden här bredvid. M, Fp och Kd tar gemensamt 22 av de 41 mandaten i kommunfullmäktige. Och Moderaterna tar ensamma 13 mandat dvs lika många som Socialdemokraterna, som är valets stora förlorare.

Så nu är det upp till bevis för oss i den borgerliga alliansen att väl förvalta det förtroende vi fått av väljarna och visa resultat. Det kommer naturligtvis att ta tid. Den svenska supertankern och den kommunala skutan vänds inte i en handvändning. Men det är nu viktigt att löftena omsätts i handlingskraft.

05 september 2006

Utveckla vårdcentralen i Hunnebostrand

Regionledningen med Socialdemokraterna i spetsen driver utvecklingen i en helt oönskad riktning för vårdcentralen i Hunnebostrand. Tillgängligheten till läkare har påtagligt försämrats under senare tid och vi inom Moderaterna anar att en avveckling av vårdcentralen i Hunnebostrand är förestående.

Vi anser att primärvården är en mycket viktig del inom sjukvården inte minst genom att den avlastar akutsjukvården på sjukhusen. Därför bör de lokala vårdcentralerna erbjuda förbättrad behandling med utökade tider inte minskade som nu skett i Hunnebostrand. Den åldersprofil som finns inom Sotenäs kommun gör att också en närhet till vårdcentralen är väsentlig. Det är ett absolut krav från oss inom Moderaterna att ha kvalificerade vårdcentraler både i Kungshamn och Hunnebostrand.

Hunnebostrands vårdcentral betjänar vintertid idag över 3000 invånare i Sotenäs kommuns norra del. Sommartid uppgår antalet personer inom samma område till minst det dubbla. Orsaken härtill är naturligtvis det stora antalet delårsboende och den kraftiga båtturism som finns i kommunen. Denna kraftiga ökade antalet personer sommartid borde snarare leda till att vårdcentralens service utökas sommartid, inte som nu minskas.

Närheten till vårdcentral med god läkarvård är för oss inom Moderaterna ett viktigt vallöfte. Därför skall Hunnebostrands vårdcentral bevaras och utvecklas. Vi vill dessutom bygga ut trygghets- och serviceboende i alla tätorter i Sotenäs.

Ronald Hagberth, kandidat kommunfullmäktige Sotenäs (m)

Regeringens(s) energipolitik dränerar Sverige på industrier

Senaste exemplet på Socialdemokraternas helt felaktiga energipolitik syns med all tydlighet i och med den senaste nedlagda fabriken i Sverige nämligen massafabriken i Utansjö. Men detta är tyvärr en fortsättning följer på en utflyttning av elkrävande industriverksamhet, som pågått under en längre tid under Socialdemokraternas styre. Detta tar sig också uttryck i att våra stora skogs-, stål- och kemiföretag lägger mer av sina investeringar utomlands och slutar att investera i Sverige.

Vad beror då detta på? Ja först har regeringen avreglerat elmarknaden, vilket skedde 1996. För det andra har man sedan mitten av 90-talet höjt alla möjliga och omöjliga skatter och avgifter på energi. Därefter har man stängt två säkra och kostnadseffektiva kärnkraftblock i Barsebäck d.v.s. man har stängt en produktionskälla som skulle kunnat hjälpa oss denna torra sommar. Slutligen har man infört alltför trång koldioxidkvotering för våra svenska kraftverk så att dessa blivit mindre lönsamma att köra än kraftverk i övriga Europa där man gett en mycket mera generös tilldelning av utsläppsrätter. I Sverige måste nya kraftverk köpa 40 % av utsläppsrättigheterna medan man i t.ex. Tyskland och Polen fått gratis tilldelning av fler utsläppsrättigheter än vad man behöver. Allt detta sammantaget med en torr sommar och en alltför hög elskatt innebär att vi nu går en framtid till mötes med skyhöga elpriser och till och med risk för elransonering i vinter.

Tyvärr har regeringarna i Norge inte varit särskilt mycket bättre i sin hantering av energipolitiken. I Norge har man krävt att nya naturgaskraftverk skall införa koldioxidavskiljning, vilket skulle vara unikt i världen. Detta är i och för sig en god tanke men ett enskilt land kan inte ta ansvar för hela koldioxidfrågan. Finland är det enda land i Norden som har en regering som inser allvaret. Därför bygger man nu ytterligare ett femte kärnkraftverk och planerar för ett sjätte. Finland försöker hjälpa till att täcka ett allt större underskott i det nordiska elsystemet men framförallt vill man täcka industrins ökade behov av elkraft. Sverige(s) regering stänger fullt fungerande säkra kraftverk och beskattar både industrier så att de tvingas läggas ner och enskilda människor så att de tvingas gå från hus och grund!

Det måste bli ett stopp på galenskaperna. Lägg din röst på Moderaterna i valet den 17 september så kommer vi att på sikt försöka rätta till de fatala misstag som Socialdemokraterna med hjälp av Miljöpartiet och Vänsterpartiet hunnit ställa till med under det senaste decenniet.

Ronald Hagberth, Hunnebostrand(m)

04 september 2006

Pernilla fyller 20!
Varmt Grattis till vår älskade 20-åring på den stora dagen.