05 september 2006

Utveckla vårdcentralen i Hunnebostrand

Regionledningen med Socialdemokraterna i spetsen driver utvecklingen i en helt oönskad riktning för vårdcentralen i Hunnebostrand. Tillgängligheten till läkare har påtagligt försämrats under senare tid och vi inom Moderaterna anar att en avveckling av vårdcentralen i Hunnebostrand är förestående.

Vi anser att primärvården är en mycket viktig del inom sjukvården inte minst genom att den avlastar akutsjukvården på sjukhusen. Därför bör de lokala vårdcentralerna erbjuda förbättrad behandling med utökade tider inte minskade som nu skett i Hunnebostrand. Den åldersprofil som finns inom Sotenäs kommun gör att också en närhet till vårdcentralen är väsentlig. Det är ett absolut krav från oss inom Moderaterna att ha kvalificerade vårdcentraler både i Kungshamn och Hunnebostrand.

Hunnebostrands vårdcentral betjänar vintertid idag över 3000 invånare i Sotenäs kommuns norra del. Sommartid uppgår antalet personer inom samma område till minst det dubbla. Orsaken härtill är naturligtvis det stora antalet delårsboende och den kraftiga båtturism som finns i kommunen. Denna kraftiga ökade antalet personer sommartid borde snarare leda till att vårdcentralens service utökas sommartid, inte som nu minskas.

Närheten till vårdcentral med god läkarvård är för oss inom Moderaterna ett viktigt vallöfte. Därför skall Hunnebostrands vårdcentral bevaras och utvecklas. Vi vill dessutom bygga ut trygghets- och serviceboende i alla tätorter i Sotenäs.

Ronald Hagberth, kandidat kommunfullmäktige Sotenäs (m)

Inga kommentarer: