04 november 2006

Upprop till nya kommunfullmäktige...

Nu har upprop hållits till nya kommunfullmäktige i Sotenäs kommun. Som tydligt framgått av tidigare blogg har vi i alliansen vunnit valet stort, vilket fått till följd en kraftig förändring av kommunfullmäktiges representationen. Den nya majoriteten består av M, Fp, Kd, C och Nsp med 27 av 41 mandat. S och Mp fick 14 mandat. Titta in på www.kungshamn.nu så ser du bilder från uppropet i nya KF. Som framgår var stämningen god.
Ronald

Inga kommentarer: